Shalea, teksty z sierpnia 2010 roku

5 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Sha­lea.

Ludzie są zbu­dowa­ni z bar­dzo cien­kich ni­ci,które łat­wo przer­wać,a wte­dy sy­pie się z nich słabość i wrażliwość. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 sierpnia 2010, 21:55

''Marionetki''

Jeszcze kierowani
przez życie
jeszcze Ci nie decydujący
niedojrzali
zbyt młodzi
a pchają się
do miłości.

Zbuntowani
dziecinni
nie znający życia
na­dal ogar­nięci słodkością
nie zas­ma­kowa­li goryczy
a mówią ''kocham''.

Nic o miłości nie wiedzą
jeszcze nie teraz...
nig­dy nie uro­nili prawdziwych
łez cierpienia
nie mają zaszy­tych serc
bo nig­dy im nie krwawiły
wciąż jeszcze mają wąsy
z mleka
a całują
a obejmują
za­kocha­ne szczenięta. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 sierpnia 2010, 23:52

''Mój''

Odchodzisz,
nie wiem gdzie.
Sta­jesz się
przedmiotem.
Przy­wołuję Cię,
tak cichy jest mój krzyk...

Byłam w To­bie ta­ka zatopiona
Kochanie.
Wi­dać Cię tyl­ko na zdjęciach,
to tak niewiele.
Przyjdź do mnie,
błagam!
otul mnie raz jeszcze... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 sierpnia 2010, 14:53

'''Kilka słów o Tobie''

Kar­mi­li mnie marzeniami
słowami,
a Ty je spełniasz.

Wpro­wadza­li mnie
w cały ten zły świat,
a Ty trzy­masz mnie za rękę,
pro­wadząc dob­ry­mi ścieżkami.

Za­bija­li moją duszę,
a Ty ją wskrzesiłeś
i od­kry­wasz każde­go dnia.

Kochali [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 sierpnia 2010, 13:08

Byłeś mi obojętny,a kiedy ja stałam się obojętna dla Ciebie tak bar­dzo za­bolało mnie ser­ce.Dlacze­go tak późno ot­wiera­my oczy? 

myśl
zebrała 54 fiszki • 3 sierpnia 2010, 11:05

Shalea

Słodko-gorzka mieszanka...wybuchowa;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shalea

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność