Shalea

51 tekstów – auto­rem jest Sha­lea.

''Sedno istnienia''

Ona znów przyszła
ko­lej­ny raz zachłanna
wzięła do siebie.

Widziałam jak śmiała się z nas
na czar­no była ubrana
i poczułam wte­dy chłód
gorzkość życia.

My naiwni
głupcy
stąpa­my twardo
jak­by to do nas cały świat należał
a li­nia je­go prze­cież jest tak
cienka.

Cza­sem się boję
mój Boże
że ty­le we mnie zaufa­nia
do Ciebie
i nag­le zas­koczę się
zagasnę
jak gwiaz­da spa­dająca-na niebie
i skończy się cały teatrzyk
ah! ja­ki to artyzm.

Błahość jest tyl­ko w nas
nas-martwych. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 lipca 2013, 15:39

''Zasady''

Po­pat­rz,jak wszys­tko,co cenne
zos­tało skrzętnie zatarte
i brak już czys­tych formuł
su­rowych i ostrych.

Głupo­ta już daw­no wygrała
nad przeklętym rozumem
żyje świetnością
króluje.

Trwaj­my więc szaleństwem
by siebie uszczęśliwić
i zat­ra­cić się moc­no tak
by cud­nie ożywić.

Ro­zum już zaw­sze trak­tujmy jak wroga
jeśli chce­my duszę naszą
kom­pletną zachować. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 maja 2013, 14:38

''Pył''

Znów nam nie wyszło,
grać tak pięknie z żywych nut.
Dłonie Two­je ścis­kam-krzycząc bezradnie,
lecz Ty wiesz...

Znów nam nie wyszło,
stanąć twarzą w twarz
ot,tak
szep­tem dialog prowadzimy.
Dziś pat­rzy­my tylko
jak ogień skacze po uczuciach,
żywi się ni­mi łakomie.
Popiół-pył
to My.

Znów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 listopada 2012, 23:08

''Mistrz''

Bar­wa szab­li uniosłej srebrzysta
ja­koby od­po­wied­nik oczu Twych
a dusza Twa przezroczysta
jak ka­wałki zbi­tych szyb.

Włożony w auto­ryte­tu drew­niane ramki
sto­pione w bezpretensjonalności
choć spo­wity bru­dem podstępności;
i trwa tak hucznie ja­ko guru
w zmysłach ślepców
lecz widzących.

Pro­wadzo­ny za­gubioną prawdą
już kłam­stwem się żywi
bez auten­tyczności odrobiny
a naj­dal­szych gwiazd sięga,
obśmiewając przy tym tych,
którzy widzą w nim Mistrza. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 września 2012, 15:53

''Jeśli mężczyz­na dop­ro­wadza do sy­tuac­ji,w której ry­wali­zują o niego ko­biety-nie jest wart żad­nej z nich'' 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 sierpnia 2012, 16:39

Naj­mniej mówi­my o spra­wach, o których naj­więcej myślimy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 lipca 2012, 18:41

''Czarne dusze''

Prze­tar­te spodnie
z wy­winiętą na lewą stronę przyszłością,
tak rep­re­zen­tu­jemy siebie.

God­nością nam żyć każą
na przekór rzeczy­wis­tym obrazom.
Zatuszować,schować,zmazać
w myśl te­go funkcjonować
i no­sić ciężkie nasze ni­by z żela­za sto­pione dusze
blaszka za blaszką
w sznurze.

W us­tach mam krew [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2012, 21:49

Zbyt mało nas różni,by wiele łączyło. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 kwietnia 2012, 19:12

''Martwa''

Jes­tem już martwa
mo­je ciało pra­wie do snu ułożone
lecz oczy na­dal widzą
czer­niawe,he­bano­we cienie.

Sa­mot­nie tak od­chodzę stąd
szep­tem jakby.
Pa­nie,nie chcesz po­dać mi swoich dłoni
mówisz,że to nie czas
choć umarłam.

Przy­tul moją duszę
wątłą i płaczącą
og­rzej blaskiem,nadzieją,uśmiechem
by mogła wzle­cieć do Ciebie.

Cisza,
oczy na­dal widzą. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 kwietnia 2012, 11:04

''Straciłeś mnie''

Bro­kato­we oczy
su­kien­ki szy­te cierpliwością
słod­kie perfumy
kwiaty wpi­nane we włosy
wszys­tko dla Ciebie.

Zde­finiowa­na miłość
szcze­rość związa­na z jasnością
dla Ciebie.

Ty ja­ko niepewność
wsiąknięty w siebie
wy­soko unosząc głowę
wyłączyłeś uczucia.

Pragnę zam­knąć ten rozdział
lecz wciąż spoglądam na
bliznę.

Nie ma mnie dla Ciebie. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 kwietnia 2012, 18:26

Shalea

Słodko-gorzka mieszanka...wybuchowa;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shalea

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność