Shalea, teksty z lipca 2010 roku

2 teksty z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Sha­lea.

Każdy fa­cet ma w so­bie uk­rytą świnię. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 22 lipca 2010, 21:33

Opi­sując nasz ideał człowieka często opi­suje­my osobę,którą sa­mi chcieli­byśmy być. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 6 lipca 2010, 13:42

Shalea

Słodko-gorzka mieszanka...wybuchowa;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shalea

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność