Shalea, teksty znajomych

477 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Chciałbym wziąć cza­sem wol­ne od siebie. 

myśl • 9 maja 2015, 12:02

Gdzieś ma cza­sem człowiek siebie, później nie wie na­wet gdzie. 

myśl dnia z 18 czerwca 2012 roku • 29 lutego 2012, 02:36

Człowiek strze­lając so­bie w głowę zys­ku­je więcej, pudłując....co - op Otulona. 

myśl • 10 stycznia 2012, 20:07

Człowiek załat­wia się cza­sem tak, że spier­do­li na ogół wszystko. 

myśl • 17 grudnia 2011, 23:59

Człowiek jest tak real­nie uległy swoim emoc­jom, że rzeczy­wis­tość przez tę chwilę już dla niego nie istnieje. 

myśl • 24 listopada 2011, 01:23

Odkąd przes­tałem za­bijać siebie, mor­duję już tyl­ko włas­ne słabości.


~ for... Ser­deńka (Ewcia) 

myśl • 19 listopada 2011, 01:13

Człowiek mu­si do­rosnąć, żeby zo­baczyć ja­ki jest malutki. 

aforyzm • 21 października 2011, 19:11

Człowiek zaczy­na składać broń, gdy bra­kuje mu amunicji. 

myśl • 17 października 2011, 16:20

Nic nie może bar­dziej i tak nag­le zga­sić życia ko­biety, jak zdra­da jej ukocha­nego mężczyzny. 

myśl • 16 października 2011, 17:43

Między wier­sza­mi nasze­go życia, jest wiele zbędnych cytatów. 

myśl • 15 października 2011, 00:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

comatose