Shalea, teksty z października 2010 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Sha­lea.

Cza­sem mam wrażenie,że mo­ja dusza nie pa­suje do dzi­siej­szej epo­ki.Nie pot­ra­fię kłamać,aby być zauważoną..zbyt głośno się śmiać i używać głupich pod­tek­stów,uno­sić głowę i dążyć po tru­pach do ce­lu..Cóż.. nudziara ze mnie ;). 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 października 2010, 21:07

Naj­większym priory­tetem w życiu człowieka jest to,aby być sobą,reszta jest szaleństwem. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 26 października 2010, 20:25

Shalea

Słodko-gorzka mieszanka...wybuchowa;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shalea

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność